tirsdag, april 28, 2009

funfact: Vi er i Oslo


Etter å ha vore 5 dagar i København, Odense og Helsingør, har vi no komt til Oslo der vi har nokre besøk til på agendaen.
Besøka vi har foretatt oss har vore svært nyttige, og vi har fått eit betre innblikk i kven vi skal teikne bustad for, kva behov både bebuar og ansatt har, og korleis det fysisk kan sjå ut.

Meiningane blandt dei vi har møtt er ulike, og no blir utfordringa å ta det vi har hørt og sett, tolke det i forhold til det vi meiner er rett for vår oppgåve, og starte prosjekteringa.

lørdag, april 25, 2009

funfact: På plass i Danmark

Vi er vel framme i København og omgir oss med røde pølser og hyggelige dansker. Internett er ikke like tilgjengelig her som hjemme på KiT, og det er like greit, for vi har nok å fylle dagene med! Har tilbragt timesvis i samtale med beboere og ansatte på institusjonene E-huset og St.Dannesbo, og har fått mange inntrykk og nye tanker. Mer om de ulike besøkene kommer senere - følg med følg med!

I morgen går turen til Helsingør og Snefnugget. Dessverre har vi enda ikke fått svar på vår henvendelse dit, så vi tar en råsjans og drar uansett. De har nemlig en vei som heter Agnetevej.. :D


Hej så lenge, lækre leser!

torsdag, april 23, 2009

prosess: Studietur!


Når dette publiseres sitter vi, bleke men fattede, på flybussen på vei ut mot Værnes og flyet som 6.45 skal ta oss til København! Det er dejlig å være norsk i Danmark, og det er enda dejligere å være arkitektstudent på jakt etter vellykkede rus-institusjoner i Danmark!

Vi skal bo på hostel-delen av Hotel Jørgensen og ser fram til glade dager med røde pølser og billig bayer! (i begrensede mengder, selvsagt, møter med diverse brukere har nokså preventiv effekt)

Vi skal besøke E-huset og Sundbyhus i København, St.Dannesbo i Odense og Helsingør Psykiatriske Hospital.Etter Danmark tar vi en svipptur innom Oslo, der Ammerudlunden Sykehjem og Ila Hybelhus skal utforskes, og sansene og motivasjonen tilfredsstilles onsdag kveld på Nathionaltheaterets oppføring av Verdiløse Menn, en musikal basert på Jokkes musikk og tekster.

Dessverre hadde ikke Seksjon for akuttpsykiatri ved Sykehuset Telemark mulighet til å ta imot oss i denne omgangen, men vi håper å kunne returnere dit senere i sommer.


På gjensyn! :)

onsdag, april 22, 2009

funfact: Happy Dippos på Hitech - Lotech 09


Vi er blitt invitert til å holde et innlegg på konferansen "Hitech - Lotech`09", en konferanse som tar for seg eksempler på vellykket bruk av teknologi i utdanningen ved NTNU.

Målet er å motivere og inspirere flere til å ta i bruk teknologi i undervisning, læring og samarbeid. Se programmet her.

Happy Dippos er selvsagt beæret over å få dele sine tanker om lavterskelsbloggen Ready.Set.Goback! med ekspertene og ser også fram til også å høre veileder Steffen Wellingers erfaringer om bruk av wiki i undervisningen.

Konferansen avholdes 5.mai og er gratis for ansatte og studenter ved NTNU (inkl. gratis lunsj!).
Påmelding innen 30.april her.

Show show!

tirsdag, april 21, 2009

tema: På Vei Til Egen Bolig

Foto: Nils Petter Lothrington/NRK

Første del i serien Husdrømmen ble sendt på NRK1 i går. En serie i seks episoder hvor seks rusmisbrukere følges i to år mot boligdrømmen. Seriens prosjekt er et resultat av På Vei Til Egen Bolig, en strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.

Programmet er midt i blinken for oss fordi vi her møter brukere 40+ med lange ruskarrierer og uten nærliggende mål om å bli rusfri. Hva de sier og mener om det å bo er av stor verdi - og også
innblikket i den individuelle tilpasningen den enkelte boligen får."På vei til egen bolig" er et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken og Regjeringen, og strategidokumentet er undertegnet av statsråder for fem departement. Det er utarbeidet flotte visjoner og tanker om mulige løsninger.

Vi har i vår research allerede vært borti prosjektet, og vurdert det opp mot Nye Jarleveien 10. NJ10 skal forøvrig være en institusjon med hjelpefunksjoner, og den logistikkmessige oppbygningen blir dermed svært annerledes enn i enkeltboliger (selv ved ulike kombinasjoner av disse). Likevel; de ulike planløsningene kan brukes i utformingen av de ulike boenhetene i NJ10, og vi vurderer også muligheten for å løsrive deler av boenhetene fra resten av institusjonen. Det vil være store variasjoner i pleiebehovet til beboerne, noen vil f.eks være i stand til å klare seg selv.

sted: Furulund Bo- og Treningssenter


Fredag var vi på besøk på Furulund, et lavterskeltilbud for rusavhengige som ønsker å bli rusfri. 35 kvinner og menn fra 35 år og oppover trenes i å bo og til å leve et mest mulig normalt liv, med faste rammer, døgnrytme og plikter.


Daglig leder Lisbeth Husby viste oss rundt i det som for oss framstod som et eget lite samfunn midt i Trondheim, med små gater, hager og lave hus. Velholdte bygninger og uteområder anses som forebyggende og er avgjørende for trivselen blant beboerne.


Det bugner av planter, blomsterpotter og stearinlys i spisesalen og i de kollektive stuene. Mye grønt - mye hjemlig stemning. Møblene er i god stand, gardinene spesielt utvalgt. Egne ansvarlige holder orden på fellesområdene. Hvis noen vil stjele noe klarer de det lett, men det går utover en selv og de tre andre i kollektivet.

Det virker som om ting går bra fordi man tenker at det går bra. Man vokter dem ikke, og de oppfører seg fordi de får tillitt. Inndraging av goder ved regelbrudd sees forøvrig på som en viktig ting. Klare grenser er også omsorg. Nær kontakt med de ansatte, og en imøtekommende atmosfære gjør at Furulund framstår som et tiltalende sted.

mandag, april 20, 2009

sted: Valøya Bo- og tjenestetilbud

Valøya Bo- og tjenestetilbud på Tempe er et kommunalt botilbud til rusmisbrukere av begge kjønn. Dette er det største botiltaket innen rus i Trondheim med sine 39 hybelleiligheter i varierende størrelse fordelt på 3 etasjer. Alle enhetene deler samme inngang, og i resepsjonen finner man vaktrommet, eller “Glassburet” som det blir kalt. Her har de ansatte full oversikt over hvem som kommer inn og ut. Man går ikke inn i glassburet, man blir kun observert. Dette skaper en stor avstand mellom de ansatte og beboere. Den ansatte blir sett på som mer kontrollører og observatører enn hjelpere.

Beboerne disponerer et felles spiserom i 2. etasje og et tv-rom (uten tv) i etasjen over. Spiserommet er strippet ned til det minimale. Ingen blomster, ingen duker. Disse rommene står avlåst, og blir sjelden brukt. Det er sjelden alle i bygget møtes, og felles aktiviteter hører til sjeldenhetene.
Hvor mye har den fysiske utformingen hatt å si for hvordan det har blitt og er på Valøya? Hadde stedet fungert mer som et hjem om de fysiske forutsetningen hadde vært bedre? Er det Glassburet med sine kontrollører som har skylden for at forholdene er som de er på Valøya?
Her har du tak over hodet, verken mer eller mindre.


søndag, april 19, 2009

sted: Steinvågveien Bosenter

Hege har vore på besøk i Steinvågveien Bosenter i Ålesund. Bebuarane på bosenteret er yngre og meir oppegåande enn dei vi skal prosjektere for, men fellesnemnaren er at dei er i aktiv rus.
Det er ingen krav om å vere rusfri i leiligheta i Steinvågveien, men det er ikkje lov å ruse seg på huset. Man kan sette skuddet rett rundt hjørnet, men ikkje inne. Men man får alltid komme heim. Uansett.

Dagleg leiar Frode Hessen hadde mange tankar rundt korleis ein skulle forholde seg til folk i aktiv rus, og kva ein god heim for dei kan og bør vere.

Rundtur på senteret, i fellesromma og i ei av hybelleilighetene gav saman med samtalen med Frode eit betre innblikk i ein måte å balansere dei faglege utfordringane opp mot at folk skal ha staden som heim.

Som Agnete nevnte i forrige blogg ser vi meir og meir verdien av det å besøke stadane, vere der og sjå korleis det faktisk er og fungerer.

fredag, april 17, 2009

funfact: Bloggpost #100

Bristol Conditori var stedet da vi i går feiret bloggpost nummer 100Ready. Set. Go back!


Motivasjon og belønning er viktig i et gruppearbeid, og vi prøver å være flinke til å feire våre små måloppnåelser underveis.

onsdag, april 15, 2009

sted: Rusavdelingen ved Stokka Sykehjem

Agnete har vært på studiebesøk på Rusavdelingen ved Stokka Sykehjem, det eneste sykehjemmet i landet med en egen avdeling for rusmisbrukere, og den institusjonen som kommer nærmest Nye Jarleveien i tilbud rettet mot vår brukergruppe.

Besøket gav først og fremst en videre forståelse av hvem våre brukere er; hva de kan, vil og trenger, og hvilke begrensninger og muligheter arkitekturen vår kan gi dem. En lengre prat med avdelingsleder Rune Skjæveland, befaring på avdelingen, samt samtale med en av beboerene
gav nyttige innspill og avdekket flere viktige erfaringer som blir med videre i arbeidet vårt.

Vi innser at virkeligheten er noe helt annet enn det vi kan klare å lese oss til i rapporter og nettsider, og ser fram til besøk ved flere institusjoner de kommende ukene.

mandag, april 13, 2009

tema: Gatemagasinet ASFALT

Stavanger og Sandes har fått sitt eget gatemagasin, etter samme modell som Sorgenfri (Trondheim), =Oslo (Oslo) og KLAR (Kristiansand) og Virkelig (Tromsø). Magasinet skal hete ASFALT, en navn som støtter opp om symbolikken vi har valgt som en rød tråd i vår egen oppgave; Brosteinsmetaforen.

Happy Dippos har hatt et enormt faglig utbytte av å pløye gjennom den komplette utgivelsesrekken av Sorgenfri-magasiner tidlig i research-fasen, og ser med glede på at konseptet spres til andre deler av landet.

Rogalendinger - løp og kjøp!

tirsdag, april 07, 2009

tema: Rus i Rogaland


Apropos Agnetes påskeferie i Stavanger;

Rogalendingene er mer utsatt for å dø av alkohol eller narkotika enn noen andre i Norge. Narkotika og alkohol tok livet av minst 60 personer i Rogaland i 2007. Utenfor hovedstaden er det ingen områder i landet som har så mange alkohol-dødsfall som i Rogaland.
kilde: NRK Rogaland


Kanskje ikke tilfeldig at landets eneste sykehjem med egen avdeling for rusavhengige finnes her. Ser fram til studie-besøk der på tirsdag!

mandag, april 06, 2009

funfact: Masterprogram i psykososialt arbeid

Fra høsten 2009 tilbys det et erfaringsbasert masterprogram i psykososialt arbeid ved Universitetet i Oslo.

Studiet tilbyr tre ulike studieretninger:

Selvmordsforebyggende arbeid - med fokus på forståelse av den suicidale prosessen, forebyggingsarbeid eller forebygging i klinisk praksis.
Rus og avhengighet - med fokus på behandling og forebygging av rusmiddelproblemer og sammenhengen mellom rus og psykiatri.
Vold og traumatisk stress - med fokus på forståelse av fenomenet, kjennskap til utbredelse, forebygging, tidlig intervensjon og behandling.

Studiet har som mål å utdanne fagpersonell innen psykososialt arbeid - sykepleiere, sosionomer, pedagoger, leger, psykologer og andre tilsvarende faggrupper til å drive kunnskapsbasert praksis og vitenskapelig arbeid innen temaområdene selvmordsforebygging, rus- og avhengighet, vold og traumatisk stress.

Opptakskravet er helse- eller sosialfaglig/pedagogisk høyere utdanning av minimum 3 års varighet. I tillegg kreves 2 års relevant praksis. Studiet er organisert som et deltidsstudium over 3 år slik at man kan gjennomføre studiet ved siden av annet arbeid.

Et flott tiltak for å fremme forståelsen av sammenhengen mellom rus og psykiatri, synes vi!

søndag, april 05, 2009

funfact: God Påske!


Happy Dippos avsluttet innspurten før påskeferien med skikkelig påskefrokost. Hege hadde bakt scones, kokt kaffe og tent lys, og overraska med upåklagelig stemning i sofakroken på KiT. Nå drar vi til hver vår kant av vestlandet for litt oppsamling av nye krefter, samt hvert vårt rus-institusjonsbesøk, før vi møtes igjen i Trondheim i uke 16.

God påske! :)

lørdag, april 04, 2009

prosess: Studietur


Vi er akkurat ferdig med organisering og planlegging av den forekomande studieturen vår i veke 17-18. Det har vore vanskeleg å finne plassar å besøke som er likt det vi prosjekterer, så vi har sett etter bygg og institusjonar som har ein pedagogikk eller tankegang vi kan lære noko av.

Trondheim: Ulike institusjonar, blant anna Valøya hybelhus.
Ålesund: Steinvågveien bofellesskap
Stavanger: Stokka sykehjem
Oslo: Ila hybelhus, Ammerudlunden sykehjem
København: E-huset og Sundbyhus
Helsingør: Snefnugget psykiatriske sykehus

fredag, april 03, 2009

sted: Pedagogikken på Sundbyhus i København

Foto: Sundbyhus.dk

Pedagogikken til Nye Jarleveien baserer seg på den samme som Sundbyhus i København benytter seg av.

Pedagogikken er basert på teorier om å utvikle kommunikasjon for å ha en felles plattform, der personalet er forbilder. Personalet forholder seg til at dette er mennesker med skader, og gir et tilbud ut i fra det. Man snakker ikke om problematikk, men har i stedet fokus på hvordan kommunikasjonen virker. Personalets aktive kommunikasjon skal hjelpe beboerne i å oppføre seg. Personalet skal akseptere beboerne som de er, og møte dem på det stadiet de til en hver tid er på. De møter beboerne i øyehøyde, og kommuniserer som voksne personer, noe som er en balansegang mellom omsorg og opplæring. Alle regler er tydelige, enkle å forstå og gir mening for beboerne. Reglene må evalueres jevnlig.

Happy Dippos planlegger studietur over påske, og Sundbyhus står høyt på lista!

kilde: Prosjekt Nye Jarleveien 10, Boligtiltak for rusmisbrukere, Trondheim Kommune 2007

torsdag, april 02, 2009

prosess: Forarbeid is a wrap!

Vi har akkurat sendt forarbeidet til veilederen vår, Steffen.
Happy Dippos er glade og fornøgde, (men spente på tilbakemelding).

onsdag, april 01, 2009

funfact: Happy Dippos på tenketing.net


Å blogge jevnlig i en diplomprosess kan være utfordrende og krevende. Det vet vi, og det vet mastergradsstudent i informatikk Lars K. Flem, som skriver om interaksjon, design, teknologi og brukeropplevelser på tenketing.net. Han beundrer The Happy Dippos som "gjør blogg til prosess og prosess til blogg" og oppfordrer til å følge ready.set.goback!

Vi gleder oss over ros fra andre fagfelt!