lørdag, mai 30, 2009

inspirasjon: Redaksjonsmøte i Sorgenfri


Vi fikk bli med Sorgenfri-redaksjonen på redaksjonsmøte for å fortelle litt om Nye Jarleveien. Som faste kjøpere og lesere av magasinet var det interessant å se hvordan et nummer blir til og hvordan ideer rundt utgavens tema spinnes fram.

Vi har stor respekt for arbeidet Sorgenfri gjør, og de muligheter bladet bringer med seg for gatas folk. Vi håper kunnskapen vi har opparbeidet oss kan være med på å berike en eventuell reportasje.


fredag, mai 29, 2009

funfact: Elektronisk tilbakemelding


Vi har lenge drømt om at bloggen vår vil skape vill debatt, noe som har latt vente på seg. Det gjør det forsåvidt fortsatt, men vi har da ihvertfall fått mye tilbakemelding på våre tanker om arkitektens etiske rolle - det liker vi! :)

I tillegg til å havne blandt de 50 utplukkede bloggpostene på Sonitus.org har tilbakemeldingene nådd oss via facebook og twitter, i tillegg til kommentarer her på selve bloggen.

Gøy å se at arkitekturen vår når ut til folket!

onsdag, mai 27, 2009

smalltalk: Arkitektens etiske rolle

I det siste har vi blitt oppmerksomme på en problemstilling vi tidligere ikke har drøftet konkret på bloggen:
Arkitekten (eller arkitektstudentens) rolle i det rusproblematiske landskapet.


Fredag 22.mai publiserte vi en bloggpost der vi viste bilde av at vi drakk sherry fra våre nye, danske krystallglass mens vi diskuterte planutkast. I forbindelse med denne bloggposten har vi hatt gode og interessante diskusjoner rundt hva vi vil at bloggen vår skal være. Diskusjonene har ikke endt i noe endelig fasit, men vært nyttig for vår egen bevissthet.Vi lærer lite på skolen om arkitektens rolle i det etiske landskapet. Vi har ingen fag som grundig tar for seg temaer som potensielle etiske dilemmaer, sponsing, underbevisst påvirkning av aktører utenfra og økonomiske gevinster av de valg som tas og avgjørelser som fattes. En arkitekt er en leverandør av en tjeneste, på lik linje med en rørlegger eller en blikkenslager. Man får et oppdrag av en kunde, som man gjennomfører fordi man får betalt. Arbeidslivet skiller seg fra tegnesalen på skolen; i det virkelige liv tegner man ikke inn svære parker eller walk-in-closets fordi man synes det er fint. Man følger hele tiden noen andres krav, og følger ønsker og forventninger ut fra regulerte, økonomiske og lovbestemte hensyn.

Et arkitektkontor er stadig i kontakt med produsenter og leverandører som ønsker å maksimere sin egen profitt, en kommunal planlegger oppsøkes stadig av utbyggere og leverandører som ønsker å påvirke viktige avgjørelser i deres favør. Hvor går grensene for hvor langt en arkitekt skal strekke seg før hun går på akkord med egne verdier? Hvor lett skal en la seg invitere med på sponsede bedriftsbesøk (smøring) og hvor lett skal man ta imot kontormateriell med firma-logo på (produktplassering)? Må en være kristen for å tegne en kirke? Kan en være prinsipielt mot fengselstraff og likevel tegne et fengsel? Kan man tegne et luksuriøst landsted til Fremskrittspartiet selv om man stemmer Rød Valgalianse? Hvor langt må man strekke seg for kundens kynisk-økonomiske utnytting av en reguleringsplan før man setter foten ned?

Med andre ord - hvor langt strekker arkitektens (og snekkerens, malerens og prosjektlederens) ansvarsområde for bygningens funksjon og virkning seg?
Må en arkitekt "stå inne for" bygget hun tegner?
Hva er arkitektens etiske rolle?


Det er forskjell på person og professjon. En privatperson kan ha andre grenser for rett og galt enn hva et samlet arkitektkontor anser som etisk riktig. Som student er denne forskjellen mindre. Man har ingen tittel å forsvare. Man har et mindre vesentlig skille mellom arbeid og fritid. Man er konstant i en lærings-prosess og man representerer ingen andre enn seg selv.

En målsetning med bloggen vår er å få arkitekturen ut til folket. Vi vil bruke den som et kommunikasjonsmiddel for å nå flere samfunnsgrupper, også de som vanligvis oppsøker arkitektur-relatert informasjon. Den gir innføring i prosjektet for utenforstående kilder vi kommer i kontakt med i løpet av arbeidet, de som vil kan følge oss videre uten at vi trenger oppdatere dem på andre måter, den hjelper familie og venner å holde seg oppdaterte, og veiledere og kolleger kan følge prosessen tett. Dette betyr også at folk med svært ulike forhold til både arkitektur og rusomsorg leser bloggen, og at vi må balansere forventningene fra alle disse målgruppene.


Temaet vi har valgt for oppgaven vår, rusomsorg, er et komplekst og utfordrende felt. Det toucher mange ideologier, følelser og personlige erfaringer hos svært mange ulike grupper mennesker. Hva rusomsorg faktisk er varierer sterkt fra organisasjon til organisasjon, fra person til person og fra land til land. I vår blogging jobber vi hele tiden med å balansere brannfakler og egne meninger med høflighet og anstendighet. Rusomsorg er et hett politisk tema, og det er klart at også vi, etter flere måneder med research og kontakt med miljøet, gjør oss tanker rundt hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Vi vet at vi til syvende og sist ikke kan bestemme driften av bygningen vi tegner, men vi har hele tiden visjoner for dette i bakhodet når vi utforme stedet.


Som nevnt under vårt innlegg på Hitech Lotech ønsker vi på bloggen å dokumentere vår arbeidsprosss, som arkitektstudenter. Det vil si at vi ønsker å utnytte den muligheten vi har til å frigjøre oss fra offentlige krav, offisielle politiske holdninger og plikt til å tale på vegne av andre enn oss selv. Vi ønsker på den ene siden at prosjekter av den typen vi har valgt å prosjektere bør ha en åpen og ærlig planprosess, sånn at tilbakemeldinger kan komme underveis i arbeidet. Samtidig har vi sett at enkelte deler av arbeidet ønsker vi og noen må vi holde unna offentligheten. Dette fordi vi jobber med en del sensitive opplysninger, f.eks bilder av brukere, informasjon om enkeltepisoder, smutthull i loven osv. Vi ønsker en personlig og åpen dokumentasjon av prosessen, uten at bloggen blir for privat. Vi ønsker å nå andre lesere enn kun de som kjenner oss fra før, og må passe oss for at temaene også interesserer utenforstående. Dette betyr at vi må balansere bloggposter om påskefrokost og diplomfest side om side med bloggposter om tilgjengelighetsloven og konkret innleveringsmateriale. Vi ønsker å dokumentere de faktiske forhold rundt vår egen studenthverdag samtidig som vi ønsker å holde et høyt, faglig nivå. Dette er en utfordrende balanse.

Vi diskuterer jevnlig hva vi skal og kan publisere, men vi prøver å strekke oss langt når det gjelder vår egen prosess og åpenheten rundt denne. Vi vet at mange som følger oss er interessert i nettopp hvordan vi, Agnete og Hege, jobber i vår studenthverdag. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dette er bloggens styrke, både fra kolleger og bekjente. Vår blogg vil aldri kunne konkurrere med et faglig forankret arkitektkontors profesjonelle prosessbeskrivelse. Den vil heller aldri kunne være noen mal for en offentlig instans dokumentasjon av en arbeidsprosess i en sak. Vår blogg er det den er; historien om et mål og veien mot det.


Furulund har lederen aldri vært medlem av Frelsesarméen, på Dannesbo holder de kommunale tilstelninger i hagen og på Valøya er det fineste rommet i huset forbehold de ansatte. På den andre siden har de på Lade Behandlingssenter alkoholforbud på personalets juleavslutning også utenfor området, på E-huset spiser de ansatte alle måltider side om side med beboerne og på Stokka finner de ansatte seg i at det røykes i fellesområdene.

Vi skal tegne et pleiehjem for eldre rusmisbrukere. De som har forsøkt å slutte med rus gjennom hele livet, og som bare trenger et godt sted å være mens livet går mot slutten. Trygghet med ekstra stell og ekstra omsorg og frihet til å være seg selv i et permanent hjem. De skal til og med få lov til å ruse seg der. Kanskje på rommet sitt, kanskje på fellesrommet, kanskje i hagen. Vi bestemmer ikke driften, men vi har sett eksempler på det meste.


Vi valgte å publisere bildet av sherry-glasset. Ikke fordi det har så mye å si for det faglige resultatet , vi kunne like godt la være, men fordi slike stunder også er en del av vår prosess. Ikke hver dag, men av og til. Vi synes det er stor forskjell på bruk og misbruk. Og vi synes forskjellen på arkitektstudent og arkitekt er akkurat stor nok til at vi kan vise det fram til våre lesere.

mandag, mai 25, 2009

funfact: Happy Dippos inspirerer


Elektroingeniør-student Kristoffer gjør som oss og blogger diplomarbeidet sitt om low power clockless design of an AES crypto module (hva enn det er...kremt).
Ideen til bloggingen har han, ifølge sitt eget nettsted, fått fra oss.

Vi gleder oss over å kunne være til inspirasjon for flere og ser fram til å følge Kristoffers ferd mot målet - samt til å lære mer om low power clockless design of an AES crypto module! :)

fredag, mai 22, 2009

funfact: Sherry fra krystallHappy Dippos gjekk nok ein gong tomhendt frå fredagens vinlotteri på KiT. Men vi har alltids sherry, så ingen fare.
Vi skisser vidare på plan og snitt, og prøver oss på konseptutvikling.

torsdag, mai 21, 2009

prosess: Skissering av plan og snitt

Hittil har veiledning og kommunikasjon med vår veileder Steffen vore nettbasert, enten her på bloggen eller mail. Vi har no hatt vår første veiledning face to face! Vi fekk mange konstruktive tilbakespel på det vi har gjort så langt, og tips til kva vi bør fokusere på i tida framover.

Vi har no lagt workshopane, ingrediensmetodane og modellforsøka litt til side, og tatt blyanten fatt. Vi teiknar skissemessige plan og snitt i målestokk 1:500. Vi tek nokre av dei forslaga vi likte best frå Ingrediensmetode 2 , og vil no teste ut ulike konsept og idéar i plan og snitt for å sjå kva som faktisk kan fungere og kva fysisk form det kan ta. Når vi teiknar har vi visjonane vi har definert for prosjektet vårt i bakhovudet, samt det vi har funne ut i dei ulike workshopane og modellforsøka.

tirsdag, mai 19, 2009

inspirasjon: Jeg er redd

Foto: Tuva Moen Holm

For en herlig dag
For et herlig vær
For en sky fornemmelse av positivitet
For en koselig park
For et effektivt liv
Har du lagt merke til at mennesket går i stim

Jeg sitter her på min pidestall og glemmer at jorda er rund
Visse ting er hellige og vi er bare et mikrosekund

For et herlig hjem
For en gøyal bror
Jeg går her og gruer meg til dagen jeg blir stor
For en lykkelig far
For en munter mor
For et festelig samliv i det hølet der vi bor

Dette er ting man ikke kødder med, dette er hellig grunn
Hvorfor skal jeg alltid rakke ned på ting som i bunn og grunn er sunt

Jeg er redd
Hvor er det vi har tenkt oss hen
Det er ingen jeg kjenner her, jeg vil hjem
For en artig fyr
For en morsom humor
Man kan alltids håpe at den føflekken er en tumor
For en herlig gjeng
For et lystig lag
For en herlig by og for en gjennomført jævlig dag

Hvorfor må jeg være så negativ, hvorfor må jeg være så kald
Livet er fult av godbiter, jeg har vel bare ikke sett dem

Jeg er redd
Hvor er det vi har tenkt oss hen
Det er ingen jeg kjenner her, kjør meg hjem

Jeg er redd
Jeg begynner å bli engstelig
Hvor er mine venner, hvor er jeg nå

Joachim Nielsen

mandag, mai 18, 2009

prosess: Ingrediensmetode 2

Vi jobber med Ingrediensmetode 2, ingrediensmetoden basert på modell i målestokk 1:200. Vi har revidert romprogrammet kraftig, men ser likevel at programmet er stort nok til å skape utfordringerer mtp utforming og plass på tomta.

Blå farge symboliserer private og halvprivate soner; de delene som skal deles opp i fløyer. Lilla er fellesareal, drift, personal og adkomstsoner.
I første omgang tar vi ikke hensyn til fargenes plassering, men holder oss til helhetsbildet på tomta.

Vi må nok kna programmet og de ulike volumene lenge og vel for å tilpasse dem tomta best mulig.

lørdag, mai 16, 2009

prosess: Skissemodell 1:200


Etter å ha gjennomført Workshop 8 og ingrediensmetode 1 i modell 1:500 ser vi det er på tide å zoome oss litt inn på tomta. Vi har bygd skissemodell i målestokk 1:200. På bakgrunn av erfaringar frå studieturen, reviderer vi nå romprogrammet for JV10. Endringene er temmelig drastiske, og vi ser virkelig verdien av å ha sett ulike løsninger for institusjoner og hvordan de faktisk fungerer.

Mandag jobber vi videre med ingrediensmetoden i vår nye tomtemodell.

fredag, mai 15, 2009

sted: Nidaros DPS


Vi ble med Trondhjems Arkitektforeningbefaring til Nidaros DPS (Østmarka Psykiatriske). Vi har blitt temmelig erfarne med institusjonsbesøk etterhvert, og et raskt overblikk var alt vi trengte for vår senere analyse. Ledelsens tanker om et transparent bygg (fysisk og psykisk) var særlig interessant, et aspekt som stemmer godt overrens med innpillene vi fikk flere steder i Danmark.


Nidaros DPS framstår for oss som et lekkert sted å jobbe og besøke, men vi er ikke like sikre på om det er et godt sted å bo over lengre tid.

Nærmere analyse av institusjonen (samt de andre institusjonene vi har besøkt) kommer siden. Følg med følg med!

onsdag, mai 13, 2009

prosess: Analyse av Workshop 5 + 6 (med 8 i bakhodet)

Vi ønsker nå å se hvordan de ulike utkastene til konsept kan forholde seg direkte til omverdenen. I Workshop 5 illustrerte vi ulike adkomst-retninger, og den relative viktigheten av disse. Vi vil nå undersøke disse utkastene opp mot et begrenset utvalg konsepter for sonedeling og utforming.

Fra analysen av Workshop 6 + 8 velger vi ut fem bygningstypologier vi mener har best potensiale i forhold til romprogrammet og omgivelsene rundt. Vi tar for oss utkastene fra Workshop 5 (adkomst) og knytter disse opp mot typologiene. Vi velger ut de adkomst-utkastene som passer godt til hver typologi, og som underbygger utformingen uten å måtte endres.

Ut fra denne analysen går særlig sju modeller for adkomst igjen som best egnet for flere av bygningstypologiene. Vi noterer oss derfor disse og tar dem med oss videre i prosessen.

tirsdag, mai 12, 2009

prosess: Analyse av Workshop 6 + 8


Etter innspill fra veileder Steffen bestemte vi oss for å tilnærme oss ingrediensmetode 1 med tidligere erfaringer rundt bruk av tomten i bakhodet. Vi tok for oss tidligere omtalte Workshop 6 (soneplassering) og analyserte opp mot gårsdagens Worshop 8 (ingrediensmetode 1).

Ut fra de ulike forslagene fra begge workshopene utarbeidet vi ti kategorier som vi sorterte de enkelte bildene inn under.

L-form
Kam
Spredning
Kryss
Klump
Differensiert
Slange
Bygård
Linje
Todelt

Vi valgte oss to favoritter av soneforslagene innenfor kategorien, og fant de ingrediensforslagene som kunne støtte en slik soneinndeling. Vi valgte ut de to ingrediensforslagene vi likte best per soneforslag. Siden vi visste at funksjonshensynet var ivaretatt (soneforslaget) tenkte vi kun form, uttrykk og forhold til omgivelsene når vi valgte de to ingrediensforslagene.

På dette tidspunktet kan vi ta stilling til forslagene på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort oss, og de referansene vi har sett. Workshop 6 ble gjennomført i februar, da vi bare såvidt hadde satt oss inn i oppgaven. Vi ser nå at vår "naivitet" den gang har hjulpet oss til å utarbeide en del forslag som vi sannsynligvis ikke hadde fått til nå, og samtidig har vår innsikt i tematikken og erfaringer fra ulike referanseprosjekt gjort at vi ser nye fordeler og ulemper i de samme forslagene som vi ikke klarte å se tidligere.

mandag, mai 11, 2009

Prosess: Workshop 8: Ingrediensmetode 1

Modellen vår har fått veier, og ingrediensmetode 1 i målestokk 1:500 er utført. Vi vil senere utføre ingrediensmetode 2 i målestokk 1:200 med mer spesifikk inndeling av ulike program-deler.

Veier klippes nøyaktig ut.

Workshop utføres ved å spontant plassere oppmålte volumer ut på tomta. Hvert forslag fotograferes.Noen av våre mange mange mange ulike forslag til disponering av tomta.

søndag, mai 10, 2009

prosess: Modell (nesten) ferdig

Helgens blodslit har vist resultater!
Etter tre dager à tolv timers jobbing er vår eminente 1:500 modell i A0 nådd et nivå svært nær perfeksjon.
Nå venter vi bare på at verkstedet skal åpne i morgen klokken 0900 sånn at vi kan få bygget oss et lite listverk rundt herligheten.

Utskjærte koter pusles sammen for å finne et noe forkludret helhetsbilde
Frode, Morten og Lars som kom på besøk lørdag formiddag.

Fire hender jobber som det ultimate team. Her plasseres koter sirlig nøyaktig oppå hverandre.

Ferdig modell søndag kveld.
Happy Dippos!

fredag, mai 08, 2009

funfact: Streamet presentasjon fra Hitech-Lotech

Video av presentasjonen vår på Hitech-Lotech er lagt ut på nett og kan beundres her.
Resten av konferanse-videoene finnes her.

torsdag, mai 07, 2009

prosess: Modellbygging og valutaByggingen av modell fortsetter. Det er en kostbar affære, og vi har hittil brukt godt over 600 kroner i papp.

Verdien av pappen i modellen vår tilsvarer 3 brukerdoser heroin.
Hvis vi skulle solgt Sorgenfri for å tjent pengene måtte vi ha solgt 24 magasiner.

onsdag, mai 06, 2009

prosess: Modellbygging

Kart og koter

Vi legger studietur-notat-arbeid til side og gir oss i kast med modellbygging denne uken.

Skal begynne på ingrediensmetoden, en metode for å utføre modellforsøk med programmets hoveddeler på tomtemodell. (les mer på ark6-wiki). Da trenger man modell.

Vi har valgt å lage en modell i målestokk 1:500, med utsnitt A-0 for å få med mest mulig av omkringliggende bygningsstruktur. Kartet plottes, koter markeres (for å lette utskjæringen) og uante mengder 2mm papp kjøpes inn. Så startes papp-skjære-maskinen og føres saaaaakte langs hver eneste kote. De utskjærte kotene limes så oppå hverandre og danner landskap med ulike høydedrag.


Modellarbeid er tidkrevende - fortsettelse følger!

tirsdag, mai 05, 2009

funfact: Innlegg på Hitech-Lotech

Happy Dippos presenteres av Ole K. Solbjørg
Foto: Steffen Wellinger

Presentasjon på Hitech-Lotech er vel overstått, vi ønsker nye lesere velkommen, og vender nå tilbake til arkitekturens verden ;)

Se presentasjonen vår under og les om den på altund