torsdag, oktober 08, 2009

prosjekt: Konsept


Vi vil presentere prosjektet vårt også for dere som ikke har anledning til å besøke utstillingen i Trondheim.

I dag: Konsept

Landsbyen

Vi skaper en egen verden for beboerne ved pleiehjemmet. Dette skal være deres tilflukssted, deres sosiale arena, deres psykiske støtte og deres trygge havn.

Grunnplanet i bygningen fungerer som en landsby med de ulike elementene en landsby har. Landsbyens funksjoner knyttes opp mot funksjonene i programmet og skaper folkelivet i bygningen.

Beboerne har ikke like lett til å bevege seg fritt ute i samfunnet lenger. Ettersom mange er vant til å være mye ute og i aktivitet, trekkes samfunnets funksjoner hjem til deres omgivelser.

For å aktivisere fellesområdene rettes de aktive delene av romprogrammet ut mot kommunikasjonsarealene. Dagligdagse hendelser i forbindelse med driften av stedet nyttes som stimulerende aktiviteter.Trehyttene

For å understreke individualitet, bryte med tradisjonelt institusjonspreg, og gi enhver mulighet for å forme sine omgivelser får hver beboer sin personlige bolig med innslag av vegetasjon og natur. Plasseringen er variert og gir boligene ulike kvaliteter etter hvor i bygningen de er plassert.

En trehytte innehar mange kvaliteter som vi også ønsker for bobasene i Lev Vel:

- God oversikt over det som skjer der nede
- Ligger spredt i trekronene
- Forankret i en stamme
- Enkle forbindelser mellom seg
- God tilgang på luft og lys
- Hver hytte sin herre

Ingen kommentarer: